lekarz ze stetoskopem

Trwa nabór wniosków o stypendia dla studentów medycyny

Do 15 października 2020 r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie stypendiów studentom, kształcącym się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dwa tysiące złotych miesięcznie będą mogli otrzymać studenci medycyny, jeśli zadeklarują, że w przyszłości podejmą pracę w jednym ze szpitali, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczął się 1 września 2020 r. i potrwa do 15 października 2020 r. O stypendium w wysokości 2 000 złotych miesięcznie mogą się ubiegać studenci kierunków lekarskich z IV, V i VI roku z całego kraju.
Mogą je otrzymać ci, którzy:

  • osiągnęli średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,
  • nie powtarzają roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
  • nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
  • zobowiążą się do odbycia stażu pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego,
  • zobowiążą się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmą zatrudnienie.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. O przyznaniu stypendium zdecyduje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.