Kiermasz W Urzędzie

Trwa Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej. Zapraszamy

Wielkanocne palmy, kolorowe pisanki, oraz inne tradycyjne dekoracje można kupić na Wielkanocnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbywa się w dniach 11 – 12 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Wielkanocne ozdoby do swoich domów zakupili już: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i sekretarz województwa Mariusz Bodo. Kiermasz w instytucjach publicznych na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

–  W tym przedświątecznym okresie urząd udostępnia swoją powierzchnię dla podmiotów ekonomii społecznej, aby mogły zaprezentować swoje prace i jednocześnie zdobyć dodatkowe środki  na integrację społeczną i zawodową – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

– To cykliczne wydarzenie od lat organizowane w urzędzie marszałkowskim. Zakup oryginalnych ręcznie wykonanych ozdób to wielkie wsparcie dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, czy spółdzielni socjalnych – dodaje Andrzej Pruś.

– Wspieramy podmioty ekonomii społecznej w regionie i pokazujemy ludziom, że te podmioty mają wielką wartość integracyjną oraz twórczą. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej mogą z powodzeniem rozwijać swoje pasje. Dochód ze sprzedaży ozdób zostanie przeznaczony na bieżące funkcjonowanie tych podmiotów – podkreśla wicemarszałek Renata Janik.

Swoją ofertę prezentują podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • centra integracji społecznej,
 • spółdzielnie socjalne,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia.

Kiermasz to doskonała okazja do zakupu wyjątkowych i niepowtarzalnych ozdób, prezentów oraz świątecznych smakołyków, wykonanych przez uczestników świętokrzyskich podmiotów ekonomii społecznej. Dochód ze sprzedaży podmioty te przeznaczają na cele społeczne m.in. na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją.

Organizując Kiermasz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego promuje ideę ekonomii społecznej i wspiera działalność lokalnych przedsiębiorstw społecznych.

Kiermasz jest organizowany w instytucjach publicznych na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego:

 • Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Wodociągach Kieleckich
 • Urzędach Skarbowych.

W kiermaszu biorą udział podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Piasek Wielki Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie
 • Fundacja Instytut Rozwoju Rynku
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Sobowie
 • Manufaktura Pietraszki – Zakład Aktywności Zawodowej
 • Warsztat Terapii Zajeciowej Kałków-Godów
 • ZAZ Caritas Kielce
 • Klub Seniora “Ostoja”Nowa Słupia.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach II
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Bidzinach z filią w Stodołach – Kol.
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie
 • WTZ przy DPS św. Brata Alberta Kielce
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Mnichowie
 • WTZ Fanisławice
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Jędrzejów
 • WTZ Skarżysko
 • ZAZ Styków
 • Warsztat Terapii Zajęciowej (Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych) – Skarżysko Kamienna
 • Świętokrzyski Dom samopomocy
 • Świetlica „Senior Plus” w Gorzkowie
 • WTZ Osiny

Kiermasz Ekonomii Społecznej, to wydarzenie cykliczne, organizowane od 2016 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Święta Wielkanocne to idealny czas, aby wesprzeć podmioty ekonomii społecznej!