Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej

Trwa wielkanocny kiermasz ekonomii społecznej

Świąteczne ozdoby i wielkanocne rękodzieło można zakupić podczas Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbywa się  25 i 26 marca 2024 r. w godzinach 9.00-13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz siedmiu instytucjach publicznych w Kielcach. Ozdoby przygotowali podopieczni zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, fundacji stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Wielkanocne dekoracje zakupili: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Województwa Tomasz Jamka i Marek Jońca. 

Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej od wielu lat w – w imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Tegoroczny organizowany jest z projektu pn. „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 04.13 – Wysokiej jakości system włączenia społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

– Podtrzymujemy naszą tradycję organizacji kiermaszu i wspieramy podmioty ekonomii społecznej, które funkcjonują w naszym regionie – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Cieszę się, że w naszym urzędzie oraz w innych instytucjach na terenie Kielc odbywa się coroczny świąteczny kiermasz. I przy okazji świąt podopieczni zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, fundacji stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej pokazują to czym się zajmują na co dzień i zdobywają środki na rozwój swojej własnej działalności – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik. – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ostatnim czasie zainwestował w powstanie podmiotów ekonomii społecznej, między innymi Zakładów Aktywności Zawodowej, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Nastąpił także rozwój Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora. Są to wspaniałe podmioty, które dbają o naszą tożsamość kulturową i historyczną.

Jego celem jest promocja idei ekonomii społecznej oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie województwa świętokrzyskiego, które zatrudniają i wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej odbywa się w dniach 25 i 26 marca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz siedmiu instytucjach publicznych, mających swoją siedzibę w Kielcach:

 •  25.03.2024 r. w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ ul. Sienkiewicza 27,
 • 25.03.2024 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,
 • 25.03.2024 r. w KRUS – Oddział Kielce ul. Wojska Polskiego 65 B, 25-389 Kielce,
 • 25.03.2024 r. w ZUS – Oddział Kielce, ul. Kolberga 2a, 25-620 Kielce,
 • 26.03.2024 r. w II Urzędzie Skarbowym w Kielcach, ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce,
 • 26.03.2024 r. w I  Urzędzie Skarbowym w Kielcach, ul. Wróbla 17, 25-661 Kielce,
 •  26.03.2024 r. w ARiMR – Oddział Regionalny, ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce,
 •  26.03.2024 r. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Kielcach, ul. Piaskowa 18, Kielce.

Podczas kiermaszu swoje rękodzieło prezentują 22 podmioty ekonomii społecznej z całego regionu m.in.: zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje, przedsiębiorstwa społeczne i stowarzyszenia:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach,
 • Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki w Kielcach,
 • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie,
 • Świętokrzyska Fundacja Rozwoju Społecznego w Kielcach,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach,
 • Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Sobowie,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu,
 • KGW „Stokrotki” w Rudzie Strawczyńskiej,
 • Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Niepełnosprawnością w Kielcach – koło w Kielcach,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej (przy Stowarzyszeniu na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA) w Skarżysku-Kamiennej,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Sędku,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Kielcach (ul. Okrzei),
 • Klub Seniora „OSTOJA” w Nowej Słupi,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach (ul. Kołłątaja 4),
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu.