Programy Sportowe Ministerstwa

Trwają nabory do programów „Klub” i „Sport Wszystkich Dzieci”

Ruszyły nabory do dwóch programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu : Klub w 2021 roku – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych oraz „Sport Wszystkich Dzieci” – w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.


Dofinansowanie w programie “Klub” w 2021 roku może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 ministerstwo przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Kwota dofinansowania wynosi:

  •  10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r. Więcej informacji na temat programu “Klub”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

  1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 000 000 zł.
  2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
  3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 18 000 000 zł.

Więcej informacji na temat programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Sekretarzem Stanu właściwym ds. Sportu jest Poseł na Sejm RP Anna Krupka.