Plakat konkursu Kulturalny Święty Mikołaj

Zapraszamy na konkurs “Kulturalny Święty Mikołaj”

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Kulturalny Święty Mikołaj”. Czekają atrakcyjne nagrody dla 3 najlepszych prac.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 18 roku życia i ma na celu wzbudzenie w uczestnikach kreatywności oraz zapoznanie z historią województwa świętokrzyskiego.  Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej, dowolną techniką, na kartce A4. Praca ma przedstawiać postać Świętego Mikołaja wraz z miejscem, przedmiotem lub zabytkiem charakterystycznym dla województwa świętokrzyskiego.

Na odwrocie pracy, należy umieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek dziecka
  • imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka
  • miejsce zamieszkania
  • telefon oraz e-mail do opiekuna prawnego
  • opis wybranego miejsca, przedmiotu lub zabytku na maksymalnie 400 znaków.

Każdy uczestnik, może przesłać tylko jedną pracę w terminie od 27.11.2020r. do 04.12.2020 r. na adres:
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34A
25-502 Kielce.
Z dopiskiem: Konkurs na Mikołaja. Liczy się data stempla pocztowego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Aktualności
oraz na fanpage departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Szczegółowy regulamin dostępny poniżej:
Regulamin konkursu „Kulturalny Święty Mikołaj” pdf

Regulamin konkursu „Kulturalny Święty Mikołaj”word