Andrzej Pruś, Marek Materek Na Konferencji W Parku

Wiosną otwarcie zmodernizowanego parku w Starachowicach

Już na wiosnę 2021 r. zostanie otwarty dla odwiedzających starachowicki Park Miejski. O inwestycji, współfinansowanej ze środków unijnych, rozmawiano z dziennikarzami podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zwiększył o 1 mln 400 tys. zł dofinansowanie przyznane gminie Starachowice na przebudowę Parku Miejskiego.

Jak powiedział prezydent Starachowic Marek Materek: – Jest to decyzja niesamowicie ważna dla samorządu lokalnego. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w remontowanym parku przekazał on na ręce przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia podziękowania dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dofinansowania na tę inwestycję. Wysokość łącznego wsparcia z RPOWŚ wzrosła z 6 mln 755 tys. zł do 8 mln 155 tys. zł.

Warto dodać, że już 1 października podpisany został protokół odbioru pierwszego etapu inwestycji, który obejmował m.in.: wykonanie nowych i modernizację części już istniejących alejek parkowych, wykonanie bramy wejściowej do parku wraz z główną alejką doprowadzającą do restauracji oraz ogólnodostępnych toalet publicznych. Ponadto zrewitalizowano ciek wodny przepływający przez teren parku, oczyszczono i odmulono, umocniono brzegi, wykształtowano dwa oczka wodne i dwie kaskady. Wykonano nasadzenia roślin ujętych w projekcie. Powstała ścieżka przyrodnicza z oznaczeniami na tablicach informacyjnych. Wykonano oświetlenie parkowe, pergole wraz z miejscami siedzącymi i altanki ogrodowe. Na terenie parku ustawiono około 30 ławek, kosze na śmieci, stojaki na rowery, a na drzewach zawisły karmniki oraz budki lęgowe.

Obecnie na ukończeniu jest realizacja drugiego etapu prac, który obejmuje modernizację kolejnych alejek parkowych wraz z oświetleniem, montaż kamer monitoringu, budowę muszli koncertowej, tarasów widokowych i uzupełnienie nasadzeń roślinności. Ostatnim z elementów, aktualnie realizowanym jest budowa dog parku.

– Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w prace mające doprowadzić do tego, aby starachowicki park odzyskał dawną świetność – mówił prezydent Marek Materek – To wielka sprawa, że nasz park, po wielu latach oczekiwań, zyskuje nowe oblicze.

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś podkreślił dobrą współpracę pomiędzy samorządami województwa i Starachowic. – Gratuluje i cieszę się bardzo, że udaje się realizować takie inwestycje – mówił Andrzej Pruś. – Jestem rad, że niebawem zmodernizowany park zostanie otwarty dla mieszkańców. Wspólnie teraz musimy o to dbać. Taka zbiorowa odpowiedzialność w zakresie troski o to, co zostało zrobione, jest jak najbardziej wskazana.

 

Zdjęcia: Łukasz Wiatr/Wiatroovy