Andrzej Bętkowski Podczas Obrad Związku Województw

Trwają obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Agnieszka Buras biorą udział w obradach plenarnych XLI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, które odbywają się w Kołobrzegu. Dyskusja skupia się m.in. na unijnej polityce spójności, wyzwaniach obecnej unijnej perspektywy finansowej, roli samorządów województw w walce ze zmianami klimatu i na sprawach bieżących Związku, w tym budżecie Związku na rok 2024.

Przedstawiciele samorządów województw, uczestniczący w obradach plenarnych Zgromadzenia Ogólnego Związku dyskutują dziś m.in. nad wyborem, na drodze podjętych uchwał, przedstawicieli Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej na członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej, ich zastępców oraz nad delegowaniem przedstawiciela Związku na członka Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Obradujący przyjmą również informację o działalności Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej za okres kadencji 2019-2023, będą dyskutować nad kształtem budżetu Związku na 2024 r.

W programie obrad znalazło się również uroczyste podpisanie przez Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej protokołu ustaleń z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w przedmiocie współpracy w zakresie realizacji działań mających na celu poprawę dobrobytu dzieci i młodzieży zamieszkujących wszystkie regiony Polski.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw, które powstało 9 września 2002 roku w Warszawie, kiedy to przewodniczący sejmików i marszałkowie województw zaakceptowali jego Statut (oraz zgłosili akces poparty uchwałami sejmików o przystąpieniu do stowarzyszenia). Celami Związku Województw RP są: wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, a także dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.

fot. – Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej, fb

Galeria zdjęć