Przekazanie Pamiątkowego Grawertonu

Trwają prace przy termomodernizacji i rewitalizacji w Działoszycach

W Działoszycach realizowane są inwestycje, modernizujące przestrzeń publiczną i pozwalające na oszczędności finansowe i energetyczne, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa. Efekty prowadzonych prac termomodernizacyjnych oraz rewitalizacji miasta obejrzał marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Działoszyce przechodzą kompleksową rewitalizację. W ramach prac zaplanowano m.in. przebudowę szkoły na potrzeby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, modernizację ulicy Stawisko, przebudowę targowiska przy ul. Ogrodowej, urządzenie parkingu przy ul. Skalmierskiej oraz zagospodarowanie parku w centrum miasta. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją to 3,6 ha.

Marszałek województwa Andrzej Bętkowski obejrzał zmodernizowany plac targowy oraz ulicę Stawisko. Rozmawiał także o kolejnych elementach, zaplanowanych w ramach tej inwestycji, m.in. o monitoringu miasta i pracach, pozwalających zachować zabytkową synagogę.

Całkowita wartość zadania rewitalizacji miasta to 5 mln 259 tys. zł, a dofinansowanie UE – 2 mln 761 tys. zł. Inwestycja uzyskała także wsparcie z budżetu państwa w wysokości 180 tys. zł. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się do końca maja 2023 roku.

W mieście trwa także realizacja projektu pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (remizy-świetlice) na terenie gminy Działoszyce”. Marszałek Andrzej Bętkowski obejrzał dwa zmodernizowane obiekty w Kujawkach oraz Januszowicach. Będą z nich korzystać ochotnicze straże pożarne, panie z kół gospodyń wiejskich i mieszkańcy.

– Cieszę się, że mogę zapoznać się z zakresem i postępem prac przy projektach termomodernizacyjnych w gminie – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – Ważne dla nas jest to, że małe społeczności będą korzystać z tych odnowionych świetlic, integrować się, razem pracować, działać. Chcemy wspierać nawet te najmniejsze wspólnoty – podkreślił marszałek.

Obecnie w gminie prace termomodernizacyjne prowadzone są w 6 świetlicach. Wymieniane są źródła ciepła, ocieplane przegrody, modernizowane źródła ciepłej wody, wymieniane oświetlenie i stolarka okienna, pojawią się również ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki tym modernizacjom zmniejszy się poziom emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, obniżą także koszty ogrzewania i oświetlenia budynków.  Projekt o wartości około 3,9 mln zł otrzymał ogólne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 mln 315 tys. zł. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Galeria zdjęć