Tuczępy Z Lotu Ptaka Zdjęcie Gmina Tuczępy , Facebook

Tuczępy wypięknieją

3 mln 468 tys. zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania projektu rewitalizacji miejscowości Tuczępy. To kolejna przestrzeń w regionie świętokrzyskim, która zyska nowe oblicze.

Decyzję o dofinansowaniu projektu Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców podjął obradujący w środę, 20 kwietnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie otrzyma wsparcie w wysokości 3 mln 468 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Pozwoli to na wykonanie szeregu prac, których efekty służyć będą społeczności lokalnej.

W ramach projektu zaplanowano adaptację zabytkowego budynku dawnej „organistówki” na cele muzeum i świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, montaż na tym obiekcie instalacji OZE, stworzenie atrakcyjnych i zielonych przestrzeni publicznych, instalację monitoringu. Przewidziano również adaptację nieużytkowanego budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyposażenie Centrum Kultury, dzięki któremu będzie można rozszerzyć działalność placówki. Ogólna powierzchnia obszarów, które zostaną objęte rewitalizacją to prawie 4 ha.

– Dzięki unijnemu wsparciu  miejscowość Tuczępy zyska nowy blask, zostanie jej nadana nowa funkcja społeczna, gospodarcza, edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna – podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Dzięki takim projektom gminna przestrzeń ma szansę stać się bardziej funkcjonalna, piękniejsza i przyjazna dla mieszkańców.