2

Tylko 1,85% jako całkowity koszt pożyczki? To nie problem

Kiedy przed laty Samorząd Województwa przygotowywał Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, problemem na który zwracali uwagę właściciele małych i średnich przedsiębiorstw były kłopoty z uzyskaniem pożyczek i kredytów w komercyjnych instytucjach finansowych. W sukurs temu deficytowi przyszedł przed siedmiu laty Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, który z wykorzystaniem środków RPO WŚ 2007-2013 umożliwił świętokrzyskim przedsiębiorcom dostęp do kapitału. Czy Fundusz rzeczywiście jest dobrą alternatywą w pozyskiwaniu finansowania na cele inwestycyjne? Rozmowa z Krzysztofem Kobryniem, prezesem Zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego oraz Markiem Gosem, wiceprezesem FPWŚ.

 

– Fundusz działa na świętokrzyskim rynku od siedmiu lat. Udało się zrealizować postawione przed nim cele?

Krzysztof Kobryń: – Przedmiotem naszej działalności jest udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego, które mają utrudnione możliwości ze względu na system finansowania komercyjnego. Banki zazwyczaj finansują takie przedsięwzięcia, które łatwo da się wprowadzić w pewien system oceny. Natomiast małe firmy, nie mające swojej historii finansowej, nierzadko nie mające też wymaganych zabezpieczeń, są od razu eliminowane z oceniania systemu komercyjnego. I w tę lukę wpisał się właśnie Fundusz Pożyczkowy.

Pierwszy etap działalności Funduszu odbywał się w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego dostępne z perspektywy 2007-2013 i efekty tego działania już możemy ocenić. Spójrzmy na liczby: w okresie do końca grudnia 2017 roku sfinansowaliśmy ponad 450 nowych pomysłów na biznes w regionie na łączną kwotę przekraczającą 145 mln zł przy średniej wartości pożyczki 311 tys. zł. Ta perspektywa finansowa została już zamknięta i rozliczona. Co ważne: z marż, które pobraliśmy, Fundusz był w stanie się utrzymać a także powiększył pulę pożyczkową. Jest ona w dalszym ciągu w obrocie i na podstawie podpisanej umowy z Województwem Świętokrzyskim, środki te są dostępne dla przedsiębiorców do końca 2026 roku na dotychczasowych zasadach.

– Blisko 14% finansowanych firm w ramach przyznanych pożyczek stanowiły podmioty prowadzące swoją działalność poniżej 12 miesięcy.

K.K.: – Rzeczywiście, to były podmioty, które dopiero zaczęły funkcjonować na rynku gospodarczym i gdyby nie pożyczka z Funduszu, prawdopodobnie byłyby skazane na niebyt gospodarczy. Co więcej: wielu tych przedsiębiorców przyszło do nas powtórnie, bo to pierwsze wsparcie pozwoliło im uruchomić dobrze rokującą działalność.

– Dla świętokrzyskich przedsiębiorców otwierają się nowe możliwości finansowania – zostają uruchomione środki z perspektywy RPO na lata 2014 – 2020.

Marek Gos: – To prawda. Fundusz Pożyczkowy, po wygranym przetargu na wybór Pośrednika Finansowego, będzie dysponował kwotą blisko 31 mln zł. Do oferty wprowadziliśmy nową pożyczkę na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Dla klienta o akceptowalnej ocenie ekonomicznej z finansowaniem de minimis, do135 tys. złotych, na okres do 60 miesięcy bez wkładu własnego, koszt pożyczki to jedynie 1,85%.

– Czyli całkowity koszt pożyczki jest symboliczny. A wymagane od pożyczkobiorcy zabezpieczenia?

M.G.: – Podjęliśmy w ramach Zarządu FPWŚ decyzję, że przyjdziemy z pomocą naszym przedsiębiorcom jeżeli chodzi o formalności związane chociażby z dokumentacją i postaraliśmy się możliwie uprościć wnioski, jakie składają. Oczywiście poszliśmy na rękę także jeśli chodzi o zabezpieczenie pożyczek. Jeżeli firma jest w dobrej kondycji albo przedsięwzięcie dobrze rokuje – bo przy młodych firmach przede wszystkim oceniamy realność przedsięwzięcia i możliwości spłaty – jeśli chodzi o pożyczkę nieprzekraczającą 135 tys. złotych, jako zabezpieczenie wystarczy w zasadzie jedno poręczenie w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Warto podkreślić, że sama procedura przebiega bardzo szybko – jeśli przedsiębiorca przygotuje wniosek i skompletuje wymagane dokumenty, praktycznie w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie uruchomić pożyczkę. Realizujemy już kilka podpisanych umów, kolejne są przygotowywane i wszystko odbywa się na bieżąco.

– Rozwój gospodarczy województwa świętokrzyskiego był podstawowym celem dla realizacji którego powołany został Fundusz. Czy jego funkcjonowanie ma wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie?

K.K.: – Z informacji przekazanych przez przedsiębiorców wiemy, że w poprzedniej perspektywie finansowej 420 miejsc pracy w województwie powstało dzięki naszym pożyczkom.

– Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Anno Domini 2018 to nie tylko nowa, rewelacyjna pożyczka, ale i nowa siedziba…

K.K.: – Tak, mając na uwadze dalszy rozwój Funduszu Pożyczkowego zmieniliśmy siedzibę dającą większe możliwości dostępu i komfortu dla klientów. Z naszych usług można korzystać odwiedzając nas przy al. IX Wieków Kielc 4 bądź umawiając się na spotkanie z doradcą telefonicznie pod numerem telefonu 41 360 02 80. W ten sposób będzie można uzyskać informację na temat możliwości finansowania.