Uchwała Nr 555/2011 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie podziału środków PFRON w 2011 r. w ramach ogłoszonego II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepeł