Iii Seminarium W Ramach Projektu Nacao

Uczą – jak ratować lasy

Jak torfowiska mogą regulować klimat? Za pomocą jakich metod eksperci wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery lub emisji przemysłowych, zanim trafi on do atmosfery? I jak go przechowywują? Jak ratować wysuszone bagna i po co? Tymi doświadczeniami dzielili się uczestnicy trzydniowego III seminarium w ramach projektu NACAO, które zakończyło się we Francji w miejscowości Aix-les -Bains. W spotkaniach wzięli udział nasi pracownicy z 2 departamentów: Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa, Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

We wtorek rozpoczęło się III Seminarium Tematyczne, na którym uczestnicy z różnych krajów europejskich zaprezentowali sprawdzone metody związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Wymienili się sprawdzonymi praktykami, dotyczącymi zielonego ( sadzonki roślin wierzby krzewiastej oraz jej produkty) i niebieskiego węgla: „III International Thematic Seminar for Exchange of Experience on Green and Blue Carbon initiatives and instruments”. Podzielili się również doświadczeniami, jak wychwytywać i przechowywać dwutlenek węgla z atmosfery lub emisji przemysłowych, zanim trafi on do atmosfery oraz jak przywracać bioróżnorodność na zdegradowanych terenach.

Wydarzenie było połączone z wizytami studyjnymi i posiedzeniem Komitetu Sterującego w ramach międzynarodowego projektu „NACAO – Nature-based Carbon Offsets, czyli „Kompensacja emisji dwutlenku węgla oparta na naturze”.

Przeciwdziałają suszom i powodziom

W ramach seminarium uczestnicy zwiedzili podmokłe tereny w Savoie i Marais de Chautagne w Ruffieux, gdzie udało się przywrócić różnorodność biologiczną. Na działce w latach 30. XX wieku zastosowano drenaże, aby zapobiec pożarom. Niestety zbyt wysuszyły bagno. Opadający poziom wody wpłynął na to, że niektóre gatunki roślin i zwierząt zniknęły. W ramach projektu ożywiono 60 hektarów różnorodności biologicznej Chautagne. Prace obejmowały m.in. blokowanie kanałów odwadniających, co pozwoliło na infiltrację wody do gleby. Dzięki temu zmniejszono prędkość strumienia, co z kolei zmniejszyło przyszłe zagrożenia, takie jak powodzie i susze w regionie.

Jak ratować lasy?

W środę uczestnicy obejrzeli drugi projekt w Parku Przyrody Bauges koło Les Déserts. Celem projektu było zwiększenie odporności lasów i ich adaptacji do nowych warunków klimatycznych. Lasy będą narażone na postępujące susze oraz większe prawdopodobieństwo pożarów. Dlatego na szczególną uwagę zasługują torfowiska na obszarach leśnych, nie tylko dlatego, że są ważnymi zbiornikami wody, ale i dlatego, że gromadzą węgiel i redukują jego emisję do powietrza. Szacuje się, że średnio w skali świata gromadzą tysiące ton dwutlenku węgla w przeliczeniu na hektar. Uczestnicy wizyty studyjnej w Parku Przyrody Bauges zapoznali się z dobrymi praktykami zastosowanymi na tym terenie w celu zwiększenia odporności lasów na ekstremalne warunki pogodowe.

W wizycie studyjnej wziął udział: Jacek Koba, regionalny interesariusz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Omówił dwa projekty będące dobrymi praktykami dotyczącymi pochłaniania węgla przez ekosystemy leśne: “Leśne gospodarstwa węglowe” oraz “Lasy dla mokradeł”.

Projekt jest wdrażany przez Departament Rozwoju Regionalnego – Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich we współpracy z Departamentem Rolnictwa, Klimatu i Środowiska. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europe 2021-2027.

Galeria zdjęć