Marszałek Bętkowski Mówi O Roli Historii W życiu Młodzieży

Uczyć historii emocjonalnie

Uroczyste rozpoczęcie programu „ Poznaj Polskę” odbyło się w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie. Prelegenci przedstawiali koncepcje przekazywania młodzieży i dzieciom szkolnym trudnej wiedzy o cierpieniu narodu polskiego w trakcie II wojny światowej. Zastanawiali się jak uczyć tej trudnej historii w czasach, gdy młodzież ucieka od wartości. W konferencji wziął również udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Prelegenci byli zgodni – uczenie historii w dzisiejszych czasach stawia ogromne wyzwania. Młodzież traktuje swoje wspólnoty jako krótkotrwałe miejsce spotkań i nie buduje na nich żadnych wartości, nie kształtuje postaw patriotycznych. Odpowiedzią na bolączki nauczycieli jest ministerialny program „Poznaj Polskę”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest przeznaczony na wycieczki szkolne, m.in. po stworzonej ścieżce edukacyjnej: Michniów- Wąchock- Wykus, popularyzującej szlaki, muzea, miejsca pamięci narodowej i zabytki kultury.

Ważny element wychowania patriotycznego

Program prezentował Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Przeczytał również list od ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, który napisał, że nie wyobraża sobie, aby Michniów nie znalazł się na liście wycieczek szkolnych, objętych programem. Podkreślał, że jest to ważny element wychowania patriotycznego, pozwalający budować poczucie odpowiedzialności za lasy naszego kraju.

– Cieszę się, że tą dzisiejszą  konferencją inaugurujemy w naszym województwie program  ministerialny „Poznaj Polskę”. Zachęcając dyrektorów szkół i nauczycieli do promowania go, chcemy przybliżyć młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych miejsca pamięci narodowej, takie jak Michniów. Dobrze, że ministerstwo będzie wspierać tego typu wycieczki szkolne, a dyrektorzy bardzo szybko zareagowali na te propozycje. Co prawda limit środków wspierających to zadanie, około 15 milionów złotych, został wyczerpany, ale mamy deklarację z ministerstwa, że wsparcie będzie kontynuowane – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego i dodał, że jednostka Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przystąpiła do tego projektu, aby przyciągnąć młodzież do historii poprzez konkretne wydarzenia i by  związać ją z naszym regionem.

Kazimierz Mądzik, podkreślał, że chce, aby Michniów dołączył do najważniejszych muzeów opowiadających o II wojnie światowej.

Koncepcje realizacji programu zaprezentowali następujący prelegenci: Katarzyna Malicka – Pędzik – postawiła celną diagnozę postmodernistycznego załamania się wartości wśród młodzieży; Bożena Wrona, która podkreślała rolę emocji w nauczaniu historii i odejście od historycyzmu. Poznawanie historii regionu poprzez piesze wędrówki istniejącymi szlakami prezentował dr Marek Jedynak z Instytutu Pamięci Narodowej. Doktor Justyna Staszewska ukazała rolę listów, pamiętników w poznawaniu historii. Podkreślała, że  młodzież musi się zetknąć z konkretnymi historiami ludzkimi, ich cierpieniem i traumami, trwającymi jeszcze wiele lat po wojnie.

Michniów – interaktywne muzeum

Organizatorami konferencji byli: Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum wsi Kieleckiej, Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty, międzyszkolny oddział PTTK w Starachowicach oraz IPN. Głos zabrali również senatorowie: Jarosław Rusecki i Krzysztof Słoń.

Przypomnijmy, że idea powstania Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie narodziła się w związku z tragicznymi wydarzeniami jakie miały miejsce w latach 1939-1945, kiedy to spacyfikowano 817 wsi polskich, w tym właśnie Michniów. 12 i 13 lipca 1943 r. wydarzyła się tam tragedia, która wstrząsnęła całą okupowaną Polską. Wieś została spacyfikowana przez niemieckie oddziały policyjne. Niemcy w ciągu dwóch dni wymordowali 204 osoby: 102 osoby  spalono żywcem, w tym 5 dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Wymordowanie mieszkańców wsi było odwetem za ich pomoc dla oddziałów partyzanckich, działających na Wykusie oraz przynależność do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Szczątki zamordowanych spoczywają w zbiorowej mogile, na której zaraz po wojnie postawiono kamienną tablicę z nazwiskami ofiar. Dziś Michniów jest symbolem męczeństwa wszystkich wsi polskich z czasów II wojny światowej.

Mauzoleum jest interaktywnym muzeum narracyjnym, gdzie historia jest przekazywana za pomocą nowoczesnych technologii i materiałów, tak by ekspozycja działała na zmysły, emocje i wyobraźnię widzów. Całkowita wartość projektu rozbudowy i modernizacji Mauzoleum przekroczyła ponad 40 mln zł –w tym 22 mln zł zapewniło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ponad 10 mln zł pochodziło ze środków unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Galeria zdjęć