Udane renegocjacje z Komisją Europejską. Pieniądze z RPO nie są zagrożone

Udane renegocjacje z Komisją Europejską. Pieniądze z RPO nie są zagrożone

Około 290 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zostało przesunięte na nowe zadania. Zyskają między innymi przedsiębiorcy i Ochotnicze Straże Pożarne. To efekt trwających ponad pół roku renegocjacji samorządu województwa z Komisją Europejską. – Wszyscy jesteśmy zgodni, że można je uznać za sukces – twierdzi Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Pieniądze z RPO nie są zagrożone, nie straciliśmy do tej pory ani jednego unijnego euro, jako jeden z pierwszych regionów rozliczyliśmy poprzednią perspektywę, wiemy jak to robić – powiedział Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.


Najwięcej, bo 140 milionów złotych w ramach przesunięć w RPO zarezerwowano na budowę w Kielcach nowoczesnego kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.
– Miała to być inwestycja centralna w naszym województwie, ale okazało się, że nie ma na nią pieniędzy. Ponieważ uznaliśmy, że jest ona ważna i może mieć wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu, dlatego zdecydowaliśmy się ją sfinansować. Fundusze są zabezpieczone, oczekujemy od rządu przygotowania aplikacji – powiedział Adam Jarubas.
Na wsparcie będą mogły liczyć świętokrzyskie firmy – 40 mln złotych przeznaczone zostanie na inwestycje. Kolejne 40 mln trafi do przedsiębiorców w postaci różnych instrumentów finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają sprzęt służący do zabezpieczenia przeciwpowodziowego za 18 mln złotych. 20 mln przeznaczone zostanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a 30 mln na wytwarzanie zielonej energii.
– Te przesunięcia w ramach RPO nazywamy naszymi remanentami. Środki z działań, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem beneficjentów, przekazujemy na te działania, na które jest zapotrzebowanie – powiedział Marek Szczepanik. – To efekt pracy przedstawicieli samorządu województwa i Komisji Europejskiej. Wyniki tych renegocjacji wszyscy zgodnie uznaliśmy za sukces.
W ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowanych jest 1400 umów o wartości ponad 4 mld 300 mln złotych, z czego ponad 3 mld pochodzi z Unii Europejskiej. Na półmetku wdrażania obecnej perspektywy zakontraktowano już prawie 52 procent przyznanych funduszy.
– Coraz częściej w przestrzeni publicznej spotkam się z zarzutem braku sprawności w wydatkowaniu unijnych pieniędzy. Minister Jerzy Kwieciński, który odwiedza regiony, uczestniczy w popularyzacji z gruntu fałszywej narracji – że regiony sobie z tym nie radzą. Mam wrażenie, że ta narracja nie służy tworzeniu klimatu – co możemy razem zrobić, żeby te fundusze dobrze wykorzystać, a jedynie poprawie wyniku jednej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Od rządu oczekiwalibyśmy raczej pomocy, również przy renegocjacjach z Komisją Europejską, a nie tylko krytyki – powiedział marszałek.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 nasz region wydał prawie 17 mld złotych, z czego ponad 9,5 stanowiły środki unijne. Najwięcej pieniędzy z tej perspektywy przeznaczono na transport, następnie na ochronę środowiska, także na edukację, rozwój firm i integrację społeczną.
W obecnej perspektywie w ramach RPO, Świętokrzyskie dysponuje prawie 6 mld złotych z Unii Europejskiej. Na półmetku wdrażania projektów, wykorzystano ponad połowę tych pieniędzy.

Galeria zdjęć

Lokalizacja