Udział Oddziału Audytu w projekcie pn.: „Plan działania na rzecz poprawy jakości audytu wewnętrznego” w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego

Oddział Audytu UMWŚ uczestniczy w projekcie pn.: „Plan działania na rzecz poprawy jakości audytu wewnętrznego”, realizowanym przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Komisją Europejską i OECD.

17 października 2022 r. pracownicy Oddziału Audytu wzięli udział w spotkaniu zdalnym, na którym eksperci OECD przedstawili zalecenia w zakresie poprawy jakości audytu wewnętrznego oraz odpowiadali na pytania uczestników.
W wyniku projektu opracowane zostaną wytyczne do przeprowadzenia audytów efektywnościowych oraz wytyczne do przeprowadzenia audytów ciągłości działania w jednostkach publicznych z uwzględnieniem ryzyk związanych z cyfryzacją świadczenia usług publicznych.
Udział Oddziału Audytu w projekcie wpisuje się w realizację działań na rzecz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego.