Departament Kontroli i Audytu

Dyrektor Departamentu:

Piotr Czerwiński

Tel. 41/ 395-11-38
e-mail: piotr.czerwinski@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Kontroli i Audytu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Kontroli,
  • Oddział Audytu,
  • Jednoosobowe stanowisko ds. organizacyjnych.

Informacje szczegółowe o zakresie działania: