Marszałek I Krwiodawcy

Uhonorowano świętokrzyskich krwiodawców

Trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa – święto wszystkich dawców krwi, wolontariuszy, ale także pracowników instytucji służby krwi i wszystkich, zaangażowany w procesy leczenia krwią. Jest to okazja do spotkań i podziękowań za bezinteresownie niesioną pomoc i wspieranie potrzebujących chorych, dzielenie się bezcennym darem krwi. W uroczystościach związanych z Dniami Honorowego Krwiodawstwa w Kielcach, w Wojewódzkim Domu Kultury, wziął udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Bogumiła Niziołek.

W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż, doceniając zasługi honorowych dawców krwi, ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są 22-26 listopada. W tych dniach organizowane są spotkania, podsumowujące roczne zbiórki krwi, popularyzujące ideę donacji krwi i szpiku, ale też jest to okazja do wręczenia odznaczeń, złożenia podziękowań wszystkim oddającym honorowo krew.

Uroczyste spotkanie ze świętokrzyskimi krwiodawcami, zorganizowane przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK,  odbyło się w piątek 25 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Krwiodawcom wręczono odznaczenia państwowe, oraz odznaki “Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” i “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski przekazał wszystkim, dzielącym się z chorymi swoją krwią podziękowania za bezinteresowność, oddanie, kontynuowanie wyjątkowej działalności dla dobra innych ludzi. Złożył również obecnym krwiodawcom życzenia zdrowia oraz pomyślności.

W spotkaniu wziął udział także m.in. senator RP Krzysztof Słoń.

W województwie świętokrzyskim ośrodkiem służby krwi, przeznaczonym do pobierania krwi od uprzednio zakwalifikowanych krwiodawców, oddzielania składników krwi oraz zaopatrywania w nie w ciągu całej doby szpitali jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Prowadzi, w swoich oddziałach stałe pobieranie krwi, przygotowuje akcje wyjazdowe, promocyjne spotkania i wydarzenia, zachęcające do przystąpienia do grona honorowych krwiodawców. Obecnie każdy, kto odda krew w piątek, może liczyć na otrzymanie bezpłatnego biletu wstępu na spektakl do kieleckiego Teatru im. S. Żeromskiego. Honorowi krwiodawcy otrzymują również m.in. kolekcjonerskie, pamiątkowe kubki.

Przypominamy, możesz oddać honorowo krew, jeśli:

  • jesteś zdrowy
  • masz skończone 18 lat i posiadasz dowód osobisty lub paszport
  • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg)
  • nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę, nie chorujesz na choroby przewlekłe, wymagające przyjmowania leków na stałe
  • zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz kwestionariusz dla krwiodawców
  • jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
  • nie jesteś na czczo

Dawcami krwi nie mogą być kobiety w ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie oraz w okresie menstruacji i trzy dni po jej zakończeniu.

Informacje o godzinach pracy w placówkach służby krwi, a także o organizowanych akcjach wyjazdowych dla krwiodawców dostępne są na stronie Świętokrzyskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Galeria zdjęć