Marszałek Andrzej Bętkowski I Wicemarszałek Renata Janik Podpisują Umowę

Umowa podpisana, środki już wkrótce trafią do firm

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której dodatkowe 50 mln zł unijnego wsparcia zostanie przeznaczonych na preferencyjne pożyczki dla firm.

Pożyczki współfinansowane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” ze środków RPOWŚ 2014-2020 z Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP. Wdrażane są we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki projektowi  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, mogą starać się o pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach – pojedyncza firma może otrzymać pożyczki z zerowym oprocentowaniem, istnieje również możliwość finansowania 100 proc. wydatków brutto, okres spłaty zobowiązań wydłużono do 72 miesięcy, brak jest opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki, maksymalny okres karencji w spłacie wynosi do 6 miesięcy. Przewidziano również wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty jednostkowej pożyczki. Przedsiębiorca nie musi wnosić wkładu własnego, istnieje również możliwość łączenia wydatków w ramach pożyczek płynnościowych z wydatkami inwestycyjnymi.

– Te udogodnienia wprowadziliśmy z myślą o tych wszystkich przedsiębiorcach, którzy borykają się z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa, mają trudności z utrzymaniem się na rynku, zapłatą zobowiązań, płynnością finansową – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – To realne wsparcie firm, które jest jednym z elementów Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”.

Jak podkreśla wicemarszałek Renata Janik – Cieszymy się, że dzięki korzystnemu kursowi euro, a także przesunięciom w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego mogliśmy przekazać do Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 50 mln zł unijnych funduszy na pożyczki dla świętokrzyskich firm. Wkrótce można się również spodziewać kolejnych 50 mln zł pozyskanych ze zwrotu wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Pożyczki udzielane są przez pośredników współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wszelkie informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/ .

Warto dodać, że o ogromnej skali wsparcia, które zostało przekazane na preferencyjne pożyczki dla świętokrzyskich firm, świadczy zwiększenie wartości projektu z pierwotnych 208,8 mln zł do 408 mln zł. To kwota, która przełożyła się na realną i szybką pomoc dla przedsiębiorstw borykających się ze skutkami pandemii.

Galeria zdjęć