Posiedzenie Zarządu Województwa 2 .02.2022.r

Unijne fundusze na kanalizację

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Mniów – taki jest cel projektu realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych. Obradujący w środę, 2 lutego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu wysokości dofinansowania tego przedsięwzięcia o 2,6 mln zł.

 Decyzja Zarządu podyktowana jest wydłużeniem długości budowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej, co równocześnie przełożyło się na znaczny wzrost kosztów całej inwestycji.

– Takie projekty, jak ten realizowany przy wsparciu środków unijnych w gminie Mniów, łączą potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności oraz wymagania względem ochrony środowiska naturalnego – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Dlatego podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania inwestycji, by szybko i sprawnie została ona zakończona.

Projekt „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe z Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Po zwiększeniu wartości dofinansowania inwestycji o 2,6 mln zł jego wsparcie ze środków unijnych wzrosło do 12,5 mln zł.

Projekt, który realizowany jest od 2018 r., zakłada m.in. budowę kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno – ciśnieniowej) w ośmiu miejscowościach gminy Mniów. Odbiór ścieków odbywać się będzie do istniejącej oczyszczalni w Mniowie, która w ramach projektu jest rozbudowywana. Dodatkowo zaplanowano budowę instancji zagospodarowania i przetwarzania osadu na terenie oczyszczalni oraz zakup i zamontowanie ośmiu agregatów prądotwórczych na już działających przepompowniach i kamery do monitoringu kanalizacji.

Jak dodaje marszałek Bętkowski realizacja przez świętokrzyskie gminy projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej jest bardzo ważna, bowiem na obszarach, na których istnieje sieć kanalizacyjna nie ma ryzyka zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i gruntowych.  – Kanalizacja i wodociągi to dziś infrastruktura niezbędna do komfortowego funkcjonowania mieszkańców– podkreśla marszałek.