Img 3632

Unijne fundusze pomogą w aktywizacji osób niepełnosprawnych

Podczas spotkania zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Świętokrzyski Urząd Wojewódzki dla organizacji pozarządowych, Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiła możliwości skorzystania ze środków unijnych na realizację zadań związanych z szeroko pojętą aktywizacją społeczną niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczył również senator RP Krzysztof Słoń, który zaprezentował plany dotyczące projektu Ustawy o dostępności oraz Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, który omówił kwestię niepełnosprawnych na rynku pracy.

– Środowiska osób niepełnosprawnych w naszym województwie stają się coraz bardziej aktywne, o czym świadczy Państwa obecność na tej sali. Mam nadzieję, że podpisane niedawno porozumienie między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Urzędem Marszałkowskim, co do współdziałania i współfinansowania przedsięwzięć realizowanych na poziomie województwa z udziałem funduszy unijnych, przyczyni się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – mówił Krzysztof Słoń, senator RP. Jak zaznaczył, wkrótce powinien być gotowy program wsparcia “Dostępność plus”, umożliwiający szeroki dostęp osób niepełnosprawnych m.in. do dóbr kultury, programów telewizyjnych i radiowych, instytucji i urzędów, służących obywatelom, a także wprowadzający zmiany w systemie opieki asystenckiej. – Chciałbym, abyście Państwo zapoznali się z przygotowywanym projektem i zgłaszali do mnie uwagi, spostrzeżenia, aby na etapie prac parlamentarnych można było je jeszcze uwzględnić – nadmienił.

Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, podkreśliła, że do większości ogłaszanych konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe i uzyskać środki na przygotowanie oraz przeprowadzenie zadań odpowiadających potrzebom osób z dysfunkcjami. – W tym roku ogłosimy 25 konkursów. Wkład własny można pokryć z dotacji, uzyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomysł, mieszczący się w zakresie przedmiotowym poddziałań, zależy tylko od inicjatywy wnioskodawcy – wyjaśniała Aleksandra  Marcinkowska, zachęcając do opracowania projektów obejmujących m.in. tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, świetlic środowiskowych integrujących pokolenia, czy otwierania dziennych domów opieki społecznej. – Zaplanowaliśmy także działania, które wesprą edukację dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji językowych, ITC, czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W 2019 roku na szeroko pojęte cele społeczne mamy w ramach EFS 206 milionów złotych – podkreśliła Aleksandra Marcinkowska.

O środki na rehabilitację dzienną dla dzieci i młodzieży chce się ubiegać Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach. – Ta forma cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ zajęcia prowadzone były dla młodych ludzi z różnym stopniem niepełnosprawności, czy wadami sprzężonymi. Chcielibyśmy kontynuować je w bieżącym roku. Myślimy także o stworzeniu mieszkań treningowych dla osób, które mogą funkcjonować samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu, aby uczyły się życia, pełnienia rozmaitych ról społecznych. Taka pomoc jest niezwykle potrzebna, szczególnie w sytuacji, gdy traci się oparcie w rodzinie – stwierdziła Iwona Godek, przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kielcach.

Natomiast Jerzy Sobierajski, prezes Fundacji “Dobro jest w nas”, które od 2013 roku zajmuje się pomocą osobom potrzebującym, głównie po przeszczepie nerek, planuje ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie badań poziomu kreatyniny, mocznika, sodu i potasu wśród grupy 1000 osób. – Choroby nerek przez lata mogą nie dawać żadnych objawów. Niezauważone postępują, powodując nieodwracalne zmiany. W Polsce 6 milionów obywateli choruje, a taka sama liczba osób nawet nie wie, że ma schorzenia związane z tym narządem. Chcemy zasygnalizować problem i upowszechnić diagnostykę w tym kierunku. Drugim celem naszej działalności jest promocja aktywności fizycznej. Pozyskane pieniądze, w myśl naszego hasła “Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”, przeznaczymy na imprezy rekreacyjno-sportowe – poinformował.

Pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego PFRON omówili zasady składania wniosków, dwuetapowej kwalifikacji do udziału, formy wsparcia oraz warunki uczestnictwa w programie „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością”, który umożliwia dofinansowanie wymaganego wkładu własnego do projektów realizowanych ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020