Uniwersytet Trzeciego Wieku Z Chęcin Zakończył Rok Akademicki

Uniwersytet Trzeciego Wieku z Chęcin zakończył rok akademicki

Seniorzy – studenci, aktywnie uczęszczający na zajęcia i spotkania, organizowane w ramach działań Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podsumowali zakończony rok akademicki. W spotkaniu w Hali pod Basztami w Chęcinach wzięła udział marszałek województwa Renata Janik, a także Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach i senator RP Krzysztof Słoń.

W czwartek 13 czerwca studenci Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki. Wszyscy otrzymali promocję na następny rok nauki. Zapału do nauki, aktywności gratulowała studentom marszałek województwa Renata Janik, która życzyła im utrzymania sprawności i uśmiechu, energii, a także udanych aktywnych wakacji. Marszałek dodała, że chęcińscy seniorzy będą już wkrótce korzystać ze wszechstronnego wsparcia, dzięki podpisanej z samorządem Miasta i Gminy Chęciny umowie na realizację projektu wartego ponad 2,1 mln zł, pt. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”. Dzięki dofinansowaniu starsi mieszkańcy gminy zyskają bezpłatne usługi opiekuńczo-zdrowotne, usługi terapeutyczno-psychologiczne, czy też usługi wspierające, takie jak chociażby,,taksówka dla seniora”. Będzie też aktywizacja prozdrowotna i usługi w ramach profilaktyki zdrowotnej.

– Zapraszam Państwa już 25 czerwca do Tokarni, bo wówczas zainaugurujemy uroczyście z udziałem Was, czyli beneficjentów pomocy, projekt “Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” – powiedziała marszałek województwa Renata Janik. – Także w ramach tego projektu zaplanowaliśmy szereg działań kierowanych właśnie do Was. Chcemy objąć naszych seniorów opieką, rehabilitacją, pozwolić im wieść godne, ciekawe, aktywne i urozmaicone życie – dodała marszałek.

Marszałek Renata Janik oraz dyrektor ROPS Elżbieta Korus wspólnie zapraszały seniorów – studentów na organizowaną 1 października br., wojewódzką inaugurację roku akademickiego wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy obecnie ponad 160 słuchaczy. To grupa aktywnych seniorów, którzy chętnie i licznie uczestniczą w wykładach, dotyczących wielu dziedzin m.in. historii regionu, zdrowia i profilaktyki chorób wieku dojrzałego, kultury i sztuki, krajoznawstwa i turystyki, zdobyczy i nowinek technologicznych, bezpieczeństwa seniorów itp. Sprawnie działa sekcja turystyczna, w ramach której obok wycieczek organizowane są spacery i wyprawy nordic-walking, są ćwiczenia w wodzie, imprezy artystyczne, spotkania integracyjne. Działa grupa wokalna, grupa fotograficzna, rękodzielnicza, sekcja brydża, wolontarystyczna, seniorzy uczą się języków obcych. Swoje umiejętności i talenty chętnie prezentują podczas miejskich uroczystości, spotkań, festynów, a także podczas przeglądów kulturalnych.