Obchody Zbrodni Katyńskiej R. Janik (1)

Upamiętnili ofiary Zbrodni Katyńskiej

W ramach upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej dziś w Kielcach odbył się IX Kielecki Marsz Katyński. W 84. rocznicę tych wydarzeń w uroczystościach wzięła udział wicemarszałek Renata Janik. Partnerem obchodów był marszałek województwa świętokrzyskiego.

Główne uroczystości 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyły się na Skwerze Pamięci Ofiar Katynia. Wcześniej z Placu Artystów w Kielcach przeszedł IX Kielecki Marsz Katyński ulicami: Kapitulną, Jana Pawła II, Ściegiennego, Sołtysiaka i Gagarina.

– Prawda o Katyniu stanowi fundament wolnej Polski. Wiedza o odwadze, poświęceniu, walce o godność człowieka, której uosobieniem są wszystkie ofiary Katynia, zostanie z nami na zawsze. To ważne, by powracając do tych tragicznych wydarzeń, pokazywać – zwłaszcza naszej młodzieży – zagrożenia współczesności. Czyńmy wszystko, abyśmy byli ostatnim pokoleniem, które doświadczyło okrucieństw wojny – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik.

Organizatorami obchodów były Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska”.

Zbrodnia Katyńska

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez Związek Sowiecki wschodniej części Polski.

Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, jeńców ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Kolejne egzekucje przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych Polaków, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Ojczyznę.

W 2007 roku Sejm RP na 13 kwietnia ustanowił Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.