Organizatorzy wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Kielcach 2023

Organizatorzy wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Kielcach 2023:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Placówka Straży Granicznej w Kielcach, Straż Miejska w Kielcach Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wzgórze Zamkowe w Kielcach, Areszt Śledczy w Kielcach Nadleśnictwo Kielce, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach.