Uroczyste Zakończenie Inwestycji Wodno Kanalizacyjnych W Gminie Nowa Słupia

Uroczyste zakończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminie Nowa Słupia

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik wzięli dziś udział w uroczystym zakończeniu inwestycji, dotyczących wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia, Mirocice, Bartoszowiny. Inwestycje są częścią projektu “Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia”. Łącznie w ramach projektu wybudowano 16,1 km sieci kanalizacyjnej oraz 1,02 km sieci wodociągowej.

–  Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Nowa Słupia oraz poprawa dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Nowa Słupia stawia na turystykę i dzięki tej inwestycji będzie to zdecydowania łatwiejsze. Ludzie chcą wypoczywać w pięknym środowisku i mieć komfort użytkowania pomieszczeń – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

W ramach projektu wybudowano: kanalizację sanitarną w miejscowości Jeziorko o łącznej długości 6,08 km, kanalizację sanitarną w miejscowości Dębno w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 6,69 km, oczyszczalnię ścieków w obrębie geodezyjnym Mirocice, rurociąg z Baszowic na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Mirocice 0,86 km, sieć wodociągową z Mirociac do Jeziorka o długości 1,02 km z hydrofornią sieciową i zbiornikami wyrównawczymi. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Starej Słupi, wybudowano stację uzdatniania wody oraz kanalizację w miejscowości Nowa Słupia.

Zakres projektu objął budowę nowoczesnej oczyszczani ścieków w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków – MBR (Membranee Biological Reactor) w miejscu istniejącej oczyszczalni hydrofitowej, pracującej w oparciu o złoże gruntowo-roślinne z przepływem poziomym, przy wykorzystaniu hydrofitu wynurzonego, jakim jest trzcina pospolita. Ścieki oczyszczone dzięki zastosowaniu technologii membranowej nie tylko z łatwością spełniają normy, ale także pozbawione są bakterii i większości wirusów.

Dla przykładu ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną oraz dowożonych taborem asenizacyjnym, oczyszczonych w projektowanej oczyszczalni ścieków Starej Słupi wynosi 631 m3/dobę. A ilość RLM obsługiwana przez projektowaną oczyszczalnię wynosi 4207.

Wartość projektu ogółem to ponad  60 mln zł, z czego dofinansowanie projektu wyniosło ponad 49 mln złotych z: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 wyniosło ponad 37 mln zł, a reszta kwoty to dofinansowania z Polskiego Ładu i Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dzisiejszym wydarzeniu wzięli także udział poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ Jacek Sułek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior.