portrety dawnych mieszkańców wsi i praca w polu na biało-czarnych zdjęciach

Urok dawnego świętokrzyskiego w obiektywie mistrzów. Nowa wystawa w skansenie

“Portret zapomnianej prowincji kieleckiej. Pierściński, Buczkowski, Gajewski” to tytuł wystawy plenerowej, która została otwarta w Parku Etnograficznym w Tokarni Muzeum Wsi Kieleckiej, w sektorze małomiasteczkowym. Wystawę tworzą wielkoformatowe wydruki oraz plansze, na których zostało zaprezentowanych ponad 100 fotografii trzech autorów. Treść wystawy oraz towarzyszącego jej katalogu są przetłumaczone na język angielski.

– Fotogramy wykonane w latach 60. do 80. XX wieku, miały posłużyć przede wszystkim wzbogaceniu zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej, w których znajduje się olbrzymia kolekcja zdjęć Pawła Pierścińskiego, licząca 3426 oryginalnych pozytywów, diapozytywów i negatywów. Miejsce eksponowania wystawy wybrano nieprzypadkowo. Tytułowa „prowincja” uwieczniana w pracach znanych fotografików jest od 45 lat tematem badań podejmowanych przez etnografów, historyków i konserwatorów, zachowujących dziedzictwo ludowej kultury materialnej i duchowej dawnej wsi i miasteczek Kielecczyzny. Fotografia spełnia w takich działaniach rolę dokumentu, stając się równocześnie magicznym „lustrem z pamięcią”, odbijającym obrazy zarejestrowane przed laty na negatywach znanych fotografików – mówi kurator wystawy Leszek Gawlik z Muzeum Wsi Kieleckiej.

Wystawa mogła powstać dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury, uzyskanemu w ramach programu Kultura – Interwencje.

Wystawa będzie dostępna w Parku Etnograficznym w Tokarni do końca listopada 2021 r.

Galeria zdjęć