Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r. (projekt listopad 2012r.)

Więcej informacji: Departament Polityki Regionalnej