Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r. (przyjęta w 2006 r.)

Więcej informacji: Aleksandra Makowska, Departament Polityki Regionalnej, tel. 41 365 81 80, e-mail: aleksandra.makowska@sejmik.kielce.pl