Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013

Więcej informacji: Anna Grzela, Biuro Innowacji, tel. 41 306 70 19, e-mail: anna.grzela@sejmik.kielce.pl