Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014

Więcej informacji:  Elżbieta Janiszewska, Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki, tel. 41 341 69 05, e-mail: elzbieta.janiszewska@sejmik.kielce.pl