Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020

Więcej informacji: Michał Kocia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. 41 342  17 18, e-mail: michal.kocia@sejmik.kielce.pl