Aleksandra Marcinków

Fundacja Vive Serce Dzieciom
Aleksandra Marcinków związana jest z fundacją od 2007 roku. Pełni funkcję Konsultanta do spraw projektowych i organizacyjnych. Aktywnie uczestniczy w pisaniu i realizowaniu projektów.
Do głównych celów Fundacja Vive Serce Dzieciom należy między innymi wspieranie przedsiębiorczości u dzieci, pomoc finansowa i rzeczowa oraz działania profilaktyczne na rzecz dzieci zagrożonych i dotkniętych patologią społeczną, pomoc finansowa i materialna szkołom, domom dziecka, oraz innym placówkom opiekuńczym i leczniczym, pomoc w rozwoju i promowaniu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych sportowo,  współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka, w zakresie organizacji imprez sportowych, wspieranie działalności artystyczno- kulturalnej oraz kształtowanie otwartej postawy młodego Europejczyka wśród dzieci.