Danuta Drozdowska

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Danuta Drozdowska współpracuje ze stowarzyszeniami pożytku publicznego i  organizacjami pozarządowymi
z zakresu kultury i sportu. Do jej zadań należy m.in. współdziałanie  z wojewódzkimi stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania Samorządu Województwa  z zakresu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, współpraca z samorządami terytorialnymi  przy organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, promujących Region Świętokrzyski.