Robert Biernacki

Fundacja Jaśka Meli  „Poza Horyzonty”

Robert Biernacki jest członkiem Fundacji od lutego 2010 roku i od  tego czasu pełni  funkcję jej  ambasadora na  terenie  województwa świętokrzyskiego.
Celem Fundacji Jaśka Meli  jest wspieranie oraz promocja  dokonań sportowych i podróżniczych osób  niepełnosprawnych, aktywizacja  osób pełnosprawnych  na rzecz środowiska  osób  niepełnosprawnych  oraz działania integracyjne w tym zakresie, pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna i prospołeczna, edukacja, oświata
i wychowanie, propagowanie oraz organizacja wolontariatu. Robert  Biernacki jest pomysłodawcą oraz współorganizatorem aukcji charytatywnych na rzecz pacjentów oddziału hematologiczno-onkologicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.