Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r.

Więcej informacji: Piotr Ochwanowski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. 41 342 14 93, e-mail: piotr.ochwanowski@sejmik.kielce.pl