Raport z realizacji programu współpracy samorządu województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi za 2011r.

Więcej informacji: Michał Kocia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. 41 342 17 18, e-mail: michal.kocia@sejmik.kielce.pl