Czekamy na inwestorów

Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego działa Centrum Obsługi Inwestora.  Choć funkcjonuje od niedawna, bo działalność swą rozpoczęło 15 lutego, już cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Rozmowa z Anną Chlewicką-Zwierzyk i Piotrem Żołądkiem, pracownikami Centrum Obsługi Inwestora.

Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego działa Centrum Obsługi Inwestora.  Choć funkcjonuje od niedawna, bo działalność swą rozpoczęło 15 lutego, już cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Rozmowa z Anną Chlewicką-Zwierzyk i Piotrem Żołądkiem, pracownikami Centrum Obsługi Inwestora.

Czym zajmuje się Centrum Obsługi Inwestora?

Anna Chlewicka-Zwierzyk: Głównym celem działania Centrum jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Tak więc zajmujemy się tworzeniem i bieżącym aktualizowaniem regionalnych ofert inwestycyjnych terenów niezabudowanych i zabudowanych oraz udostępnianiem ich Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz inwestorom przez nich wskazanym. Gromadzimy  informacje o przedsiębiorstwach państwowych, spόłkach Skarbu Państwa, spόłkach komunalnych w  naszym województwie, szukających inwestora strategicznego. Na bieżąco będziemy aktualizować dane o projektach publiczno-prawnych w naszym województwie, możliwych do realizacji przez inwestora zagranicznego. Przy obsłudze projektów inwestycyjnych COI będzie współpracować z PAIiIZ. Będziemy m.in. przygotowywać i obsługiwać misje handlowo – inwestycyjne do i z województwa. Tych obszarów działania jest bardzo wiele.

Czy działalność Centrum cieszy się zainteresowaniem potencjalnych inwestorów?

Piotr Żołądek: Centrum działa od 15 lutego, więc w gruncie rzeczy nie możemy jeszcze liczyć na  duże zainteresowanie, ale cały czas się ono zwiększa. Przez ten czas nawiązaliśmy wiele kontaktów z firmami lokalnymi oraz podmiotami zaangażowanymi w promocję gospodarczą naszego regionu. Na bieżąco wysyłamy też informacje o naszym świętokrzyskim COI do polskich ambasad i misji handlowych na całym świecie, licząc na odzew potencjalnych inwestorów.

Z jakimi sprawami zgłaszają się najczęściej potencjalni inwestorzy?

Piotr Żołądek: Najczęściej w poszukiwaniu terenu inwestycyjnego. Mamy wiele zapytań mailowych, dotyczących nieruchomości w naszym województwie. Dla przykładu poszukujemy obecnie działki 200-hektarowej, dla inwestora wskazanego przez PAIiIZ. Inwestorzy zagraniczni poszukują też partnerów lokalnych do tworzenia spółek join-venture z branży biopaliwowej, budowlanej i spożywczej.

Jak przekonać ludzi z zewnątrz,  że region świętokrzyski jest dobrym miejscem do inwestowania?

Anna Chlewicka-Zwierzyk: Przede wszystkim staramy się uwypuklić pozytywne cechy naszego regionu, do których niewątpliwie należą: bogate złoża surowców mineralnych oraz tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, relatywnie niskie koszty pracy, występowanie sektorów wysokiej szansy, do których należą przemysł budowlany, maszynowy i metalurgiczny oraz lecznictwo uzdrowiskowo – rehabilitacyjne, a co za tym idzie duża ilość poddostawców i podwykonawców w powyższych sektorach. Na terenie naszego województwa funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, która oferuje na swoim obszarze tereny oraz ulgi dla inwestorów. Naszym głównym zadaniem jest także zmiana, poprzez odpowiednie szkolenia, nastawienia władz samorządów lokalnych dla potrzeb tworzenia w gminach i powiatach możliwości dla inwestowania. A tym samym zmniejszania poziomu bezrobocia. oraz zapóźnień infrastrukturalnych występujących w naszym województwie.Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora mieści się na parterze budynku C 2 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, pokój 18, tel.(41) 3421955;e-mail: coi@sejmik.kielce.pl