Dla Dyrektorów ośrodków pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim

 

Pliki do pobrania

Pismo do dyrektorów, kierowników ośrodków pomocy społecznej w województwie świętokrzyskimData dołączenia 2017-06-29, att722820_pismo_do_dyrektorow_kierownikow_osrodkow_pomocy_spolecznej_w_wojewodztwie_swietokrzyskim.docx

Załącznik 1 diagnoza kadry zarządzającej systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczejData dołączenia 2017-06-29, att722821_zalacznik_1_diagnoza_kadry_zarzadzajacej_systemu_wsparcia_rodziny_i_pieczy_zastepczej.docx

Załącznik 2 diagnoza asystentów rodzin koordynatorów pieczy zastępczej sądów placówek op-wychData dołączenia 2017-06-29, att722822_zalacznik_2_diagnoza_asystentow_rodzin_koordynatorow_pieczy_zastepczej_sadow_placowek_op_wych.docx

Załącznik 3 Diagnoza potrzeb szkoleniowych dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji w województwie podkarpackimData dołączenia 2017-06-29, att722823_zalacznik_3_diagnoza_potrzeb_szkoleniowych_dla_sluzb_wspolpracujacych_i_tworzacych_system_wspierania_rodziny_i_pieczy_zastepczej_oraz_adopcji_w_wojewodztwie_podkarpackim.docx