Dla Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast

Pliki do pobrania

Załącznik 3 Diagnoza potrzeb szkoleniowych dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji w województwie podkarpackim.docxData dołączenia 2017-07-21, att725771_zalacznik_3_diagnoza_potrzeb_szkoleniowych_dla_sluzb_wspolpracujacych_i_tworzacych_system_wspierania_rodziny_i_pieczy_zastepczej_oraz_adopcji_w_wojewodztwie_podkarpackim.docx