Dwa lata Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Rozmowa z Krzysztofem Zarembą, prezesem Zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego
– Za nami dwa lata funkcjonowania Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego. Po początkowym okresie ciężkiej pracy organizacyjnej przyszedł czas pracy operacyjnej. Jak Pan ocenia te minione dwa lata?

K.Z.: – Po pierwszych miesiącach w trakcie, których opracowywaliśmy niezbędne procedury pożyczkowe oraz wyposażaliśmy siedzibę Spółki, przyszedł czas na szeroko zakrojone działania marketingowe. Nakierowane one były na wykreowanie marki Funduszu oraz przedstawieniu jego oferty. Dzięki poparciu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  udało się podpisać listy intencyjne ze starostami oraz utworzyć Powiatowe Punkty Informacyjne, w których przedsiębiorcy mogą zapoznać się z ofertą pożyczkową Funduszu. W chwili obecnej oprócz standardowych działań promocyjnych: prasa i radio, prowadzimy akcję informacyjno – promocyjną dzięki uprzejmości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do dnia dzisiejszego oferta Funduszu widoczna jest w prawie 50% urzędów na terenie naszego województwa, a kolejne jednostki się do nas zgłaszają. Wiem, że czytelnikami „Naszego Regionu” są również przedstawiciele tego sektora, dlatego też wykorzystując okazję, chciałbym serdecznie zachęcić tych z Państwa, którzy jeszcze wahają się czy włączyć się w tę inicjatywę, do zaakceptowania naszej prośby.

– Przypomnijmy zatem, kto może i na jaki cel skorzystać z pomocy Funduszu?

K.Z.: – Z oferty Funduszu mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu województwa świętokrzyskiego lub koncertujących swoją działalność na terenie naszego regionu, jak i osoby, które dopiero planują rozpocząć swoją działalność. Finansowaniu podlegają zarówno wydatki inwestycyjne i obrotowe.  

– Proszę przybliżyć jaką kwotę już Państwo rozdysponowaliście oraz jakie jest zainteresowanie świętokrzyskich przedsiębiorców taką formą wsparcia?

K.Z.: – Aktualnie udzieliliśmy pożyczek na łączną kwotę ponad  23 mln złotych.
A na rozpatrzenie i weryfikację czekają kolejne wnioski na kwotę 10 mln zł. Największe zainteresowanie naszą ofertą wykazują mikro przedsiębiorcy reprezentujący branżę handlową, a przyznane pożyczki przeznaczają na działania inwestycyjne.
W pierwszym półroczu 2012 roku zainteresowanie naszymi środkami wciąż utrzymywało się na tym samym wysokim poziomie. Cały czas przyglądamy się statystykom i nastrojom w obawie, przed  napływającymi informacjami o kryzysie europejskim. Może to spowodować, że świętokrzyscy przedsiębiorcy będą rzadziej decydować się na inwestycje i ostrożniej dysponować swoimi środkami w oczekiwaniu na lepszą koniunkturę. Preferencyjne pożyczki z pewnością pomogą przedsiębiorcom w ich dalszym rozwoju.
    
– Od początku działalności udzieliliście Państwo pożyczek na łączną kwotę ponad 23 milionów złotych. To dużo czy mało?

K.Z.: – W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 otrzymaliśmy dotację w wysokości 51mln zł. Pożyczki udzielone zostały zgodnie z planem, który zakłada rozdysponowanie pozostałych jeszcze 28 mln do połowy 2013 roku i zamierzamy wywiązać się z tych zamierzeń i podpisanej umowy dofinansowania. Oczywiście cały czas monitorujemy sytuację na rynkach kredytowych, by w miarę potrzeb skorygować nasze działania i wyjść naprzeciw świętokrzyskim przedsiębiorcom. 

– Jakie są plany i zamierzenia Spółki na najbliższe lata?

K.Z.: – Tak, jak wspomniałem na początku, obecnie dążymy, by informacja o naszym istnieniu i oferowanym wsparciu, docierała do jak najszerszego grona odbiorców. Organizujemy punkty informacyjne, uczestniczymy w spotkaniach z przedsiębiorcami, wystawiamy się na targach. Szukamy innych form finansowania, które moglibyśmy zaabsorbować i przeznaczyć na kolejne pożyczki. Pracujemy nad zapewnieniem naszym przedsiębiorcom pomocy finansowej.