Instytucje łącznikowe w krajach UE, EOG i Szwajcarii

 

WŁADZA WŁAŚCIWA

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z wyłączeniem  rzeczowych świadczeń leczniczych
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa.
tel: 22 661-10-00 (centrala)
www.mpips.gov.pl

Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego MR,PiPS
tel. 22 826 59 01
fax. 22 826 59 01
tel. informacyjne: 22 661 17 78 (j. polski)
                         22 661 17 79 (j. angielski)

ADRESY INSTYTUCJI ZAGRANICZNYCH

AUSTRIA

Świadczenia rodzinne:
– świadczenia rodzinne z wyjątkiem Kinderbetreuungsgeld (zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem):
Bundesministerium für Arbeit
Soziales und Konsumentenschutz
Franz-Josefs-Kai 51
1010 Wien
Austria
(adres do korespondencji):
Stubenring 1
1010 Wien
Austria
Tel. 00 43 1 711 000
Fax. 00 43 1 533 7871
e-mail: briefkasten@bmsk.gv.at
www.bmsk.gv.at

 – dla zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem
Niederösterreichische Gebietskrankenkasse
Kremser Landstraße 3
3100 St. Pölten
Austria
e-mail: info@noegkk.at
www.noegkk.at

BELGIA

Świadczenia rodzinne:

–   dla pracowników najemnych:
Office National d’Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés (ONAFTS)
Rue de Treves, 9
B-1000 Bruxelles
(adres korespondencyjny):
Rue de Treves, 70
B-1000 Bruxelles
Belgia
Tel. 00 32 2 237 21 12
Fax. 00 32 2 237 24 70
www.onafts.be

  – dla osób prowadzących działalność na własny rachunek:
Institut National d´assurances sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI)
Place Jean Jacobs 6
B-1000 Bruxelles
Belgia
tel: 00 32 2 546 42 11
fax: 00 32 2 511 21 53
e-mail:  info@rsvz-inasti.fgov.be
www.inasti.be

BUŁGARIA

Świadczenia rodzinne:

Агенция за социално подпомагане, София
(Agencja Pomocy Społecznej, Sofia)
2 Triaditza str.
Sofia 1051
Bulgaria
email: asppr@asp.government.bg
www.asp.government.bg

CYPR

Świadczenia rodzinne:

Ministry of Finance
Grants and Benefits Service
6 Tefkrou Str.
CY-1066 Nicosia
CYPR
Tel. 00 357 22 80 40 00
Fax. 00 357 22 66 80 56
www.mof.gov.cy

CZECHY

Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu bezrobocia, świadczenia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłacanych przez pracodawcę:

Ministerstvo Práce a Sociálních Věcí
Na Poricnim pravu 1/306
12801 Praha 2
Tel. +420221921111
Fax: +420224918391
www.mpsv.cz

DANIA

Świadczenia pieniężne z tytułu macierzyństwa i porodu, świadczenia rodzinne, emerytury, renty:

The Ministry of Interior and Social Welfare
Holmens Kanal 22
1060 København K
Dania
Tel: +45 33 92 93 00
Fax.:+45 33 93 25 18
E-mail: vfm@vfm.dk
http://www.sm.dk/www.social.dk
www.im.dk

oraz

Pensionsstyrelsen
Danish Pensions Agency
Landemaerket 11
DK-1119 København K
Dania
Tel. 00 45 33 95 50 00
Fax. 00 45 33 91 56 54
e-mail: penst@penst.dk
www.penst.dk
www.sist.dk

ESTONIA

Renty inwalidzkie, renty rodzinne, emerytury, świadczenia z tytułu śmierci, świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

Sotsiaalkindlustusamet
Lembitu Street 12
Tallinn 15092
Estonia
Tel. 00 372 6 408 118
Fax. 00 372 6 408 155
www.ensib.ee

Tööturuamet
Labour Market Board
Ehitajate tee 114
Tallinn 15156  
tel.: 00.372 6 257 700
fax:  00.372 6 257 702
e-mail: tta@tta.ee
www.tta.ee

FINLANDIA

Pieniężne świadczenia na wypadek choroby oraz macierzyństwa, krajowe emerytury
i renty, świadczenia rodzinne, świadczenia dla bezrobotnych oraz emerytury i renty pracownicze:

Kansaneläkelaitos (KELA)
The Social Insurance Institution of Finland
Nordenskiöldinkatu 12
00250 Helsinki
Finlandia
P.O. Box 450
FI – 00101 HELSINKI
Finlandia
Tel. 00 358 20 434 19 81
Fax. 00 358 20 434 12 80
www.kela.fi
International Affairs Office
Siedziba:
Valimotie 1b, 00380 HELSINKI
Adres pocztowy:
P.O. Box 72
00381 Helsinki
tel.: 00.358.20.434.25.50 (emerytury)
00.358.20.434.26.50 (inne świadczenia oraz sprawy związane z ubezpieczeniem)
fax: 00.358.20.434.25.02
inter.helsinki@kela.fi
www.kela.fi

FRANCJA

Dla wszystkich działów zabezpieczenia społecznego i czynników ryzyka:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
11, Rue de La Tour-des-Dames
FR-75436 Paris cedex 09
Francja
Tel. 00 33 1 45 26 33 41
Fax. 00 33 1 49 95 06 50
www.cleiss.fr
Caisse Nationale d´Allocations Familiales (CNAF) (świadczenia rodzinne)
www.cnaf.fr
www.caf.fr

GRECJA

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z tytułu bezrobocia:

Organismos Apascholoseos Ergatikou Dynamikoy (OAED)
Greek Manpower Employment Organization
OAED Ethnikis Antistasis 8 str.
GR-17456 Alimos, Grecja
Adres do korespondencji:
77117 / 17510 P. Faliro, Grecja
tel: 00.30.21.0.998.9000
fax: 00.30.21.0.998.9500
www.oaed.gr

HISZPANIA

Dla wszystkich ryzyk z wyłączeniem bezrobocia:
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)
Servicios Centrales
c/ Padre Damián, 4
ES-28036 Madrid
Hiszpania
Tel. 00 34 915 688 300
Info:00 34 900 16 65 65
Fax. 00 34 915 647 822
e-mail: prestaciones.inss@seg-social.es
www.seg-social.es

HOLANDIA

Emerytury, renty rodzinne i świadczenia rodzinne:

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Hoofdkantoor
Van Heuven
Goedhartlaan 1
Amstelveen
Do korespondencji:
Postbus 1110
NL-1180 BH
Amstelveen
Holandia
Tel. 00 31 20 656 56 56
Fax: 00 31 20 656 50 00
www.svb.nl
www.polski.szw.nl

IRLANDIA

Świadczenia rodzinne:
Department of Social and Family Affairs Child Benefit Office St.
Oliver Plunkett Road
Letterkenny, Co.
Donegal
Irlandia
Tel. 00 353 1 874844 4
Fax. 00 353 1 7043417
www.welfare.ie

ISLANDIA

Emerytury, renty, pieniężne świadczenia chorobowe oraz świadczenia na wypadek macierzyństwa, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczenia z tytułu śmierci, świadczenia rodzinne:

Tryggingastofnun ríkisins
Laugavegur 114
IS-150 Reykjavík
Islandia
tel. 00 354 560 44 00
biuro obsługi klienta:
Tel. 00 354 560 44 60
Fax. 00 354 562 45 3, 00 354560 44  51
e-mail: tr@tr.is
www.tr.is

LICHTENSTEIN

Emerytury, renty inwalidzkie, świadczenia z tytułu śmierci, renty rodzinne, świadczenia rodzinne:

Liechtensteinische Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
AHV – IV-FAK
Gerberweg, 2
Postfach 84
9490 Vaduz
Liechtenstein
Tel. 00 423 238 16 16
Fax. 00 423 238 16 00
email: ahv@ahv.li
www.ahv.li

LITWA

Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, świadczenia rodzinne, pieniężne świadczenia chorobowe oraz świadczenia na wypadek macierzyństwa, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
State Social Insurance Fund Board (SODRA)
Konstitucijos Ave.12
LT-09308 Vilnius
Litwa
tel. +(370 5) 272 48 64
fax. +(370 5) 272 36 41
Foreign Benefits Office
Kalvarijų str. 147
LT-08221 Vilnius
Litwa
Fax:  00 370 5 213 66 71
sodrainfo@sodra.lt
www.sodra.lt

LUKSEMBURG

Wszystkie adresy stron internetowych instytucji ubezpieczeniowych w Luksemburgu dostępne są  pod adresem: www.secu.lu

Świadczenia rodzinne:

Caisse Nationale des Prestations Familiales
1 A, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Adres korespondencyjny:
B.P. 394
L-2013 Luxembourg
Tel. 00 352 47 71 53 1
Fax. 00 352 477 153 328
www.cnpf.lu

ŁOTWA

Dla wszystkich ryzyk z wyłączeniem zdrowotnych świadczeń rzeczowych:

Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra (VSAA)
State Social Insurance Agency
Lāčplēša iela 70 a
LV-1011 Riga
Łotwa
Tel.  00 371 80001015
Fax.  00 371 67011813
e-mail: vsaa@vsaa.lv
www.vsaa.lv

MALTA

Pieniężne świadczenia chorobowe oraz świadczenia z tytułu macierzyństwa, emerytury, renty, świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu bezrobocia, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
Dipartiment tas-Sigurta Socjali
Ministry for Social Policy
Social Security Division
38,Triq I-Ordinanza
MT-Valletta CMR 02
Malta
Tel. 00 356 25 90 3100
Fax. 00 356 25 90 32 34
e-mail: social.security@gov.mt
www.msp.gov.mt

NIEMCY

Świadczenia rodzinne

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
Heinrich-Lorenz-Str. 20
D – 09120 Chemnitz
tel. 0049 800/4555530
fax. 0049 371/5671870
e-mail:  Familienkasse-Direktion@arbeitsagentur.de
www.familienkasse.de

NORWEGIA

Dla wszystkich świadczeń pieniężnych:
NAV Internasjonalt  
Adres siedziby:
Langkaia 1 0150 Oslo
Adres korespondencyjny:
Postboks 8138 Dep.,
0033 Oslo
Tel. 00.47.23.31.13.00
Fax : 00.47.23.31.13.01
nav.utland@nav.no
www.nav.no

bądź:

Arbeids – og velferdsdirektoratet
The Norwegian Directorate of Labour and Welfare
P.O. Box 5, St Olavs plass
0130 Oslo
Norway

PORTUGALIA

Dla wszystkich świadczeń pieniężnych:

Direcçao-General de Segurança Social
(General Directorate of Social Security)
Largo do Rata no 1,
1269-144 Lisboa,
Tel.: +351 21 381 73 00
Fax.: +351 21 388 95 17
dgss@seg-social.pt

RUMUNIA

Świadczenia rodzinne:

National Agency for Social Benefits
20 Ion Campineanu Street
Sector 1
Bucureşti  010033
Tel:  +4021 3136047
fax: +40213136047

SŁOWACJA

Świadczenia rodzinne i świadczenia z tytułu śmierci:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Župné námestie 5-6
812 67 Bratislava 1
Słowacja
Tel: 00 421 2 59330643, 00421 2 5729 1114
Fax: 00 421 2 54410438, 00421 2 5729 1110
www.employment.gov.sk

SŁOWENIA

Świadczenia rodzinne:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Słowenia
tel. 386 1 369 77 00
fax. 00 386 1 369 78 32
www.mddsz.gov.si

SZWAJCARIA

Świadczenia rodzinne:
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
The Federal Social Insurance Office
Effingerstrasse 20
CH-3003 Berne
Szwajcaria
Tel. 00 41 31 322 90 11
Fax. 00 41 31 322 78 80
www.bsv.admin.ch

SZWECJA

W odniesieniu do wszystkich przypadków z wyłączeniem świadczeń dla osób bezrobotnych:
Försäkringskassan
Adolf Fredriks kyrkogata 8
SE-103 51 Stockholm
Szwecja
Tel. 00 46 8 786 90 00
Fax. 00 46 8 411 27 89, 00 46 8 786 90 76
www.forsakringskassan.se

WĘGRY

Świadczenia rodzinne:

Magyar Államkincstár
H-1054 BUDAPEST,
Hold u. 4.
Central postal address:
Budapest, 1909
Węgry
Tel. 00 36 1 350 25 16, 00 36 1 327 36 00
info@allamkincstar.gov.hu
www.ahh.gov.hu

oraz

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Váci ut. 73/A
HU-1139 Budapest
Węgry
Tel. (0036) 06-1-350-2001
Fax. (0036) 06-1-298-2413
www.oep.hu

WIELKA BRYTANIA

Świadczenia rodzinne:

HM Revenue & Customs
Child Benefit Office
PO Box 1
Newcastle upon Tyne
NE88 1AA
Anglia
UK
Tel. 00 44 845 302 444
Fax. 00 44 191 2251389
www.hmrc.gov.uk

IRLANDIA PÓŁNOCNA

Świadczenia pieniężne:

Department for Social Development
Overseas Benefits Unit
Level 2
James House
2-4 Cromac Street
Belfast BT7 2JA
Irlandia Północna
tel: 0044 28 90 819619
www.dsdni.gov.uk

WŁOCHY

Pieniężne świadczenia chorobowe oraz świadczenia z tytułu macierzyństwa, emerytury i renty inwalidzkie, świadczenia z tytułu śmierci, świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu bezrobocia:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Direzione Centrale
Via Ciro il Grande 21
IT-00144 Roma
Włochy
tel. 00 39 396 59051, 00 39 6 77 381, 00 39 6 59 05 44 84
Fax. 00 39 06 59 64 70 63
www.inps.it

Wykaz instytucji udzielających wyjaśnień w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE i EOG znajduje się na stronie www.mpips.gov.pl