Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy. Oferta Fundacji ,,Słoneczna Przyszłość”

 

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji,
tj. 26.09.2017 r. pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce
fax: 41 344 52 65
e-mail: dep.zdrowie@sejmik.kielce.pl
Kontakt w przypadku pytań pod nr tel.: 41 342 15 4

Pliki do pobrania

Oferta Fundacji ,,Słoneczna Przyszłość” Data dołączenia 2017-09-19, att733630_sdr83917091813130.pdf