Konsultacje ŚRDPP

14 maja bieżącego roku odbyło się kolejne posiedzenie ŚRDPP. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Sejmiku zarządu Województwa Świętokrzyskiego dot. Uchwały nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012. w sprawie wykonania “Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2012-2018”. Konsultacji została również poddana Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020r.