Spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego

24 marca 2014r. o godz. 12.30 w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbędzie się spotkanie Członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej z organizacjami sektora obywatelskiego.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące kwestie:
•    Wizja, rola i zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego w kolejnej kadencji;
•    Sposób wyłaniania reprezentantów organizacji pozarządowych do ciał dialogu obywatelskiego w tym do RDPP i Komitetów Monitorujących;
•    Sprawy różne.