Krzysztof Słoń

Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji

Krzysztof Słoń był dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, od 2006 r. jest dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest doświadczonym samorządowcem – przez 12 lat był radnym rady Miejskiej w Kielcach, podczas ostatniej kadencji 2006-2010 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Kielcach. Od 15 lat prowadzi Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.