Maria Adamczyk

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji

Maria Adamczyk przez wiele lat pracowała jako pedagog szkolny, obecnie jest prezesem Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, pełniła funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także przez 10 lat pracowała na rzecz Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym. Za swoje osiągnięcia i zaangażowanie na rzecz ludzi pokrzywdzonych przez los została wyróżniona statuetką Anioła Dobroci przyznaną przez marszałka województwa świętokrzyskiego.