Agnieszka Piwnik-Piecyk

Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
kierownik Oddziału Informacji Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Agnieszka Piwnik-Piecyk współpracuje z organizacjami  pozarządowymi przygotowując coroczne Kongresy Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu ekonomii społecznej i tworzenia partnerstw lokalnych. Przez wiele lat pracowała w Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej zdobywając doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych i zarządzania organizacją pozarządową.