Krystyna Nowakowska

Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi “Odnowica”

Krystyna Nowakowska od początku istnienia organizacji tj. od 2004 roku pełni funkcję prezesa. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem Stowarzyszenia,  autorką i koordynatorką większości projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.
Celem Stowarzyszenia jest m.in. odnowa wsi na drodze do zrównoważonego rozwoju poprzez działania w kulturze i sztuce, edukacja dzieci i młodzieży przy użyciu nowoczesnych programów, profilaktyka i działania resocjalizacyjne adresowane do środowisk zagrożonych kulturowo i społecznie. Stowarzyszenie jest współorganizatorem takich imprez jak:  Festiwal Wędrowania, Dni Dawida Rubinowicza. Było wielokrotnie nagradzane za działalność edukacyjną. Przy stowarzyszeniu działają dwie grupy teatralne, w swoim dorobku mają kilka spektakli teatralnych opartych na tekstach literackich i legendach świętokrzyskich.