Teresa Śliwa

Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i  Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Teresa Śliwa współpracuje z organizacjami pozarządowymi z obszaru pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Brała udział w realizacji wojewódzkich kampanii edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy wobec dzieci i osób starszych. Podejmuje także współpracę z powiatami i gminami w realizacji właściwych zadań wynikających z ustawy oraz z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi  na rzecz osób niepełnosprawnych.