Agnieszka Mistachowicz

Sekretarz Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wydział Polityki Społecznej, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Agnieszka Mistachowicz zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywaniem „Programu współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” oraz monitorowaniem jego realizacji, prowadzeniem procedury konkursowej na dofinansowanie z budżetu Wojewody zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ponadto nadzoruje i kontroluje prawidłowość  wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody przez organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.