Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w województwie świętokrzyskim 2006-2009

Więcej informacji: Agata Nowakowska-Buk, Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, tel. 41 342 11 83, e-mail: agata.buk@sejmik.kielce.pl